Թեհմինե Մարտոյան. Հույների ցեղասպանությունը և Զմյուռնիայի (Իզմիրի) ջարդերը

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Հայրենատիրություն - աշուն 2014, Դաս ԺԳ - 31.10.2014թ.
Բանախոս. Թեհմինե Մարտոյան
Թեմա. Հույների ցեղասպանությունը և Զմյուռնիայի (Իզմիրի) ջարդերը