Մեր մասին

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Մոդուս վիվենդի կենտրոնը հասարակական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 1999թ. ապրիլի 30-ին (հավաստագիր №1016) պրն. Արա Պապյանի կողմից:

Մեր առաքելությունը
Տարածաշրջանային խնդիրների լուծում խաղաղ միջոցներով` միջազգային իրավունքի օգնությամբ:
Հովանավորներ