Հայոց Հյուսիսային դարպասները.Ջավախք Լոռի

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Նյութերի ժողովածու 9

Author: 
Վահե Սարգսյան
ISBN: 
9789994127856
Keywords: 
Հայաստան,Ջավախք,Լոռի,տեղեկություններ,իրավական նորմեր,պատմաաշխարհագրական տեղանուններ,Ախալցխա,Հայ-Վրացական հարաբերություններ
Pages: 
303
Published: 
Միտք Վերլուծական կենտրոն 2013
ID: 
02010203735
3905