Հայոց Հյուսիսային դարպասները.Ջավախք Լոռի

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Նյութերի ժողովածու 8

Author: 
Վահե Սարգսյան
ISBN: 
9789994127450
Keywords: 
Ջավախք,միջազգային փասթաթղթեր,իրավական նորմեր,Թիֆլիսահայություն,հայկական դպրոցներ,երկլեզու կրթություն,Հայ-Վրացական հակասություններ
Pages: 
439
Published: 
Միտք Վերլուծական Կենտրոն 2012
ID: 
02010203737
3907