Նախիջեվանի ԻՍՍՀ Հայկական Հուշարձանները

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Համահավաք ցուցակ

Author: 
Արգամ Այվազյան
Keywords: 
հնագիտական հուշարձաններ,Գողթի գավառ,Երնջակ գավառ,Նախճավան,Շարուր,Ճահուկ գավառներ
Pages: 
223
Published: 
Երևան Հայաստան 1986
ID: 
02010303765
3935