- Հայրենատիրության միայնակ խաչակիրը՝ Վահան Քարտաշյան