Հասարակագիտության Քրեստոմատիա

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Միջնակարգ դպրոցների և միջնակարգ ուսումնական հաստատությունների
սովերողների համար

Author: 
Գ. Ե. Գաբրիելով
Keywords: 
Մարքս, Լենին, մատերիալիզմ, կապիտալիզմ, սոցիալիզմ, Սովետական Միություն,
Pages: 
541
Published: 
«Լույս» հրատարակչություն, Երևան 1984
ID: 
05043200195