Թուրքական վավերագրական նյութեր օսմանյան կայսրության ոչ-մահմեդական ժողովուրդների մասին (1839-1915թթ.)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Author: 
Ավետիս Փափազյան
ISBN: 
9789993024514
Keywords: 
Բարեփոխումներ,կայսերական գրություն,Րաբբիության կանոնադրություն,,Մեծ Վեզիր,Բարձր Բերաթ
Pages: 
248
Published: 
Զանգակ-97, 2002
ID: 
02016203572
3789