Հայոց Հյուսիսային դարպասները.Ջավախք Լոռի

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Նյութերի ժողովածու 7

Author: 
Վահե Սարգսյան
ISBN: 
9789994126484
Keywords: 
,Ջավախք,Լոռի,ուսումնասիրություններ,Ամիրսպասալար Զաքարիա,պատմական և քաղաքակրթական արժեհամակարգեր,Օսմանյան տիրապետություն
Pages: 
499
Published: 
Միտք Վերլուծական Կենտրոն 2012
ID: 
02010203736
3906