Հազարան Բլբուլ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Հայկական ժողովրդական հեքիաթի վերլուծությունը հոգևոր տեսանկյունից

Author: 
Վանո Դադոյան
ISBN: 
9789939830155
Keywords: 
արտաքին և ներքին ներդաշնակում,ազգի ինքնակազմակերպում,հոգևոր իմացություն,հոգրոր ժառանգություն,մարդկային իրավահավասարություն,քաղաքակրթություն,աշխարհընկալում
Pages: 
40
Published: 
Երևան Վան Արյան 2010
ID: 
02010303832
4003