Հատոր Բ. Հայ բոլշևիկների հակապետական գործունեությունը 1919-1920թթ. [հայ. և ռուս.], փաստաթղթերի ժողովածու: Կազմ.՝ Վ. Հարությունյան: Երևան – 2014

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Հատոր Բ. Հայ բոլշևիկների հակապետական գործունեությունը 1919-1920թթ. [հայ. և ռուս.], փաստաթղթերի ժողովածու: Կազմ.՝ Վ. Հարությունյան: Երևան – 2014