Հատոր Ա. Նեշընըլ Ջեոգրաֆիկ Մեգըզինը (Ազգային աշխարհագրական հանդես, ԱՄՆ) Հայաստանի և հայերի մասին, 1915-1919 [անգլ.], Երևան – 2014

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Volume I. National Geographic Magazine on Armenia and the Armenians 1915-1919. Yerevan - 2014
Հատոր Ա. Նեշընըլ Ջեոգրաֆիկ Մեգըզինը (Ազգային աշխարհագրական հանդես, ԱՄՆ) Հայաստանի և հայերի մասին, 1915-1919 [անգլ.], Երևան – 2014