247 - Tolışstoni Sədo Talışıstan Səsi Голос Талышстана taleshestan صدای تالشستان

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Çı "Tolışstoni Sədo" Radioyi 247 bərnomə
"Talışıstan Səsi" Radiosunun 247 proqramı
247 программа Радио «Голос Талышстана»
دویست وچهل وهفتمین برنامه رادیو صدای تالشستان
"The Voice of Talyshistan" Radio's 247th program.