Տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական և աշխարհառազմավարական իրավիճակի գնահատումը