Հայոց նորագույն զինված պայքարի գաղափարական հենքը

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Հայրենատիրություն. ձմեռ-գարուն 2014, Դաս Ը - 25.02.2014թ.
Բանախոս. Գևորգ Յազըճեան
Թեմա. Հայոց նորագույն զինված պայքարի գաղափարական հենքը