Ոգուն Չապիինելու Արդիինքը

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Կարսի անկումը 1920թ.հոկտեմբերի 30-ին-Գարեգին Արք.Յովսեփեանցի յուշագրութիվնը և փաստաթղթեր

Author: 
Գարեգին Արք.Յովսեփյանց
Keywords: 
Կարս,իրադրությունը Հայաստանում,ռազմական իրադրություն,Հայկական Հանրապետություն,Կարսի անկում,մեր թշնամիները,բանակ,կառավարական հաղորդագրություններ,բրիտանական արխիվ
Pages: 
145
Published: 
Երևան 2002
ID: 
02010303819
3990