Մեծ Մերձավոր Արևելք. խնդիրներ և հեռանկարներ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Հայրենատիրություն. ձմեռ-գարուն 2014, Դաս Բ - 12.02.2014թ.
Բանախոս. Իգոր Մուրադյան
Թեմա. Մեծ Մերձավոր Արևելք. խնդիրներ և հեռանկարներ:
Большой Ближний Восток: проблемы и перспективы